Qalima

Zorg

Zorgsector

Qalima biedt instellingen en professionals in de gezondheidszorg praktijkgericht advies bij hulpverlening aan allochtone (niet-westerse) clienten en patienten.

Meer weten?

Zorgsector

Instellingen en professionals in de gezondheidszorg zien zich in toenemende mate geconfronteerd met de culturele diversiteit van de Nederlandse bevolking. Dit plaatst de zorgsector voor een nieuwe uitdaging: interculturele dienstverlening. Hulpverlening aan allochtone (niet-westerse) clienten is vaak arbeidsintensief. Verschillen in culturele achtergronden en inzichten bemoeilijken de samenwerking en leiden niet zelden tot wederzijds onbegrip, misverstanden en in enkele gevallen zelfs wantrouwen.


Qalima is vertrouwd met de leefgewoontes en belevingswereld van etnische minderheden. Deze kennis stelt ons in staat om in samenwerking met onze clienten adequate oplossingen te creeren. In de praktijk betekent dit: een systematische benadering met oog voor culturele achtergronden van zowel hulpverlener als client.