Qalima

Graffiti

Werkgelegenheid

Qalima treedt op als informatie- en adviespunt voor bedrijven en instellingen die willen profiteren van een multicultureel personeelsbestand.

Meer weten?

Werkgelegenheid

De afgelopen jaren is het aantal hoogopgeleiden binnen minderheden groep sterk toegenomen. En ondanks de economische crisis leveren bedrijven nog altijd een felle concurrentieslag om nieuwe, talentvolle werknemers. Het is des te opmerkelijker dat het allochtone arbeidspotentieel (zowel in een hoog- als in een laagconjunctuur) nog altijd in mindere mate wordt benut.


De oorzaak hiervan kan te maken hebben met de verschillen in normen, waarden en opvattingen tussen werkgevers en de allochtone 'sollicitant'. Dit leidt er ook toe dat vraag en aanbod elkaar niet vinden. Kennis van de invloed van cultuurverschillen, het begrijpen van andere culturen en het toepassen van deze kennis ontbreekt nog in veel organisaties.


Qalima kan optreden als informatie- en adviespunt het bij bereiken, behouden en profiteren van een multicultureel personeelsbestand.