Qalima

Over Qalima

Over Qalima

Wanneer taal, tekst en cultuur onbegrijpelijk worden helpen de interculturele diensten van Qalima bij het inzichtelijk maken van de communicatie. Helder en duidelijk.

Meer weten?

Over Qalima

Qalima Interculturele Diensten is een onafhankelijk en multidisciplinair adviesbureau op het gebied van interculturalisatie. Sinds onze oprichting in 2000 helpen we clienten bij het inzichtelijk maken van niet-westerse culturen en begeleiden hen, waar nodig, bij de integratie van deze kennis in hun organisatie.


Qalima bouwt en geeft vorm aan de ontwikkeling van de Nederlandse multiculturele samenleving. Wij gebruiken onze kennis, vaardigheden en creativiteit om bedrijven en instellingen optimaal te laten profiteren van de etnische diversiteit in Nederland en helpen hen bij het oplossen van problemen die voortkomen uit cultuurverschillen.


Samen met onze clienten werken wij aan oplossingen die van invloed zijn op de wijze waarop mensen samen leven en werken.