Qalima

Onderwijs

Onderwijs

Qalima signaliseert de oorzaken van de problemen op het gebied van onderwijs aan allochtone Nederlanders en adviseert over de wijze waarop hindernissen weggenomen kunnen worden.

Meer weten?

Onderwijs

Onderwijs vormt een essentieel onderdeel van onze opvoeding en draagt bij aan de kwaliteit van ons bestaan. Niet alleen voor ieder individu afzonderlijk, maar tevens voor de maatschappij als geheel. Het leert mensen de cultuur, waarden en normen van een samenleving en legt de basis voor een kansrijke en succesvolle positie in de maatschappij. Onderwijs is - met andere woorden - in belangrijke mate bepalend voor de positie en kansen op de arbeidsmarkt.


Uit onderzoek blijkt dat het opleidingsniveau van allochtonen nog altijd achterblijft bij dat van autochtone Nederlanders. Met name onder allochtone jongeren komt voortijdig schooluitval veelvuldig voor. Deze jongeren, hun ouders en de school hebben vaak extra hulp en steun nodig.


Qalima signaliseert de oorzaken van de problemen op het terrein van onderwijs en welzijn en adviseert over de wijze waarop hindernissen weggenomen kunnen worden.