Qalima

Intercultureel Management

Interculturele management

Leer meer over de invloed van cultuurverschillen op de werkvloer en mogelijkheden om hiervan binnen uw organisatie te profiteren.

Meer weten?

Intercultureel management

Door de toenemende culturele diversiteit in onze samenleving en de veranderende arbeidsmarkt worden steeds meer werkgevers zich bewust van de noodzaak om in te spelen op de mogelijkheden van de multiculturele samenleving. Bedrijven en instellingen met een etnisch divers en multicultureel personeelsbestand krijgen te maken met intercultureel management. Qalima is de juiste partner voor organisaties die evenals wij geloven dat wanneer mensen met verschillende culturele achtergronden samenwerken de flexibiliteit van de organisatie toeneemt en de resultaten geoptimaliseerd kunnen worden. Qalima helpt bij:


  • De ontwikkeling naar een multiculturele organisatie
  • Het implementeren van intercultureel management
  • Interculturele communicatie