Qalima

Justitie

Justitie

Qalima kent de cultuur van ontspoorde jongeren en staat hulpverleners en begeleiders bij hen positief te stimuleren.

Meer weten?

Justitie

De samenleving verhardt. De criminaliteit onder jongeren neemt toe en jongeren komen op steeds jeugdigere leeftijd in aanraking met de politie. Om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen is het noodzakelijk de heersende waarden en normen van de Nederlandse samenleving op inzichtelijke wijze kenbaar te maken bij die bevolkingsgroepen waar de kans op criminaliteit relatief groot is.


Etnische jongeren in het algemeen en Marokkaanse jongeren in het bijzonder vormen door tal van oorzaken een risicogroep. Het voorkomen dan wel terugdringen van de criminaliteit onder deze jongeren wordt vaak bemoeilijkt door gebrek aan inzicht in hun beweegredenen. Leefomstandigheden, godsdienst en culturele achtergronden maken dat iedere situatie uniek is en vereisen een persoonlijke aanpak.


Qalima weet wat deze jongeren beweegt. Er is een dringende behoefte aan hulpverleners en begeleiders die de cultuur van deze jongeren kennen en in staat zijn hen positief te stimuleren. Wij bemiddelen tussen de hulpverlenende instantie en jongeren en bieden een pragmatische aanpak waarmee beide partijen uit de voeten kunnen.